صفحه اصلی > اخبار > سامانه های فاوا 


نسخه چاپي

لیست سامانه های فاوا

لیست سامانه های فاوا

 

لیست سامانه های فاوا و کارشناسان مرتبط با آنها

وضعیت پروژه ها و سامانه های مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات - طراحی و توسعه و نگهداشت سیستم های مکانیزه
ردیف نام پروژه / سامانه شرکت سازنده / پیمانکار واحد های استفاده کننده /کاربر نهایی وضیعت کنونی پروژه/ سامانه کارشناس موضوعی
1 سامانه صدور صورتحساب (مشترکین) شرکت برجاس

مدیریت فاوا-

مدیریت گازرسانی

مدیریت مالی

در حال بهره برداری سرکار خانم یزدانی
2 پشتیبانی ، نگهداشت و توسعه سامانه مشترکین و سرویس دهی ، نگهداشت و پشتیبانی مراکز داده شرکت آریا همراه سامانه مدیریت فاوا در حال اجرا  
3 تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی استقرار و پشتیبانی سامانه الکترونیکی مشتریان گاز کنسرسیوم شرکت زیر ساخت داده کاوی و شرکت سنجش

مدیریت فاوا

مدیریت گازرسانی مدیریت مالی

در حال اجرا  
4 طراحی ، تولید و پیاده سازی سیستم هوشمندی کسب و کار انباه داده سیستم مشترکین (BI) شرکت مگفا (مرکز گسترش فناوری اطلاعات )

مدیریت فاوا

مدیریت گازرسانی مدیریت مالی

خاتمه  
5 نگهداشت و توسعه سیستم حقوق و دستمزد در main frame شرکت ملی گاز ایران مدیریت فاوا در حال بهره برداری جناب آقای اکبرزاده
6 نگهداشت و توسعه سیستم مالی main frame شرکت ملی گاز ایران مدیریت فاوا در حال بهره برداری  
7 نگهداشت و توسعه سیستم حقوق و دستمزد شرکت ملی گاز ایران مدیریت فاوا در حال بهره برداری  
8 سیستم جامع مالی شرکت ملی گاز ایران

مدیریت فاوا

مدیریت مالی

در حال بهره برداری  
9 انتقال سیستم حقوق و دستمزد از 390OS به Z/OS شرکت ملی گاز ایران مدیریت فاوا تست  
10 تهیه سیستم گزارشات حقوق و دستمزد بصورت WIN APP شرکت ملی گاز ایران مدیریت فاوا تست و اجرای نسخه آزمایشی  
11 تبدیل سیستم فایلینگ به دیتابس در محیط MAIN FRAME شرکت ملی گاز ایران مدیریت فاوا تعیین و بررسی نیازمندیهای سیستم و چگونگی طراحی  
12 طراحی و تهیه گزارشات مدیریتی شرکت ملی گاز ایران

مدیریت فاوا

مدیریت مالی

تعیین نیازمدیها  
13 نظارت بر پیاده سازی سیستم حسابداری پیوست شرکت ملی گاز ایران مدیریت فاوا

مدیریت فاوا

مدیریت مالی

 
14 حسابداری صنعتی شرکت ملی گاز ایران

مدیریت فاوا

مدیریت مالی

   
15 سامانه HELP DESK و انبار هوش مصنوعی مدیریت فاوا (امور شبکه و انبار ) در حال بهره برداری و توسعه سرکار خانم چایچی
16 سامانه HELP DESK و انبار نسخه 3 امور شبکه و انبار مشکلات بصورت عمده برطرف گردیده مشکلات بصورت عمده برطرف گردیده  
17 سیستم مدیریت محتوا - پروتال توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تماس واحدها در سطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
18 پست الکترونیک توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحدها در سطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
19 سامانه مدیریت میزبانی وب توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحدها در سطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
20 سامانه قبوض گاز و محاسبه گاز بها توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحد ها در سطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
21 سامانه مشاهده حقوق / دستمزد توسعه داخلی و شرکتها ی پیمانکار تمامی واحد ها  در سطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
22 سامانه مدیریت اکانتینگ توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحدها در سطح شرکت / مشترکین گاز درکل کشور در حال بهره برداری  
23 سامانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحدها درسطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور درحال بهره برداری آقای نعمانی
24 سامانه امور مجامع توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحد ها در سطح شرکت  / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری آقای علی مددی
25 سامانه گزارشات مدیریت گازرسانی توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحدها در سطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
26 سامانه گزارشات مدیریت برنامه ریزی توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحدها درسطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
27 نرم افزار جامع مدیریت دانش توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحدها در سطح شرکت  / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
28 سامانه جمع آوری اطلاعات و داشبورد مدیریتی بازرسی فنی توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحد ها در سطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
29 نرم افزار کتابخانه توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحد ها در سطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
30 محاسبه و گزارش دهی میزان انتشار آلایند هوا و گازهای گلخانه ای توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحد ها در سطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
31 نرم افزار سنجش میزان رضایت مندی توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحد ها در سطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
32 سامانه ارسال پیامک توسعه داخلی و شرکتهای پیمانکار تمامی واحد ها در سطح شرکت / مشترکین گاز در کل کشور در حال بهره برداری  
33 پورتال مدیریت فنآوری اطلاعات و ارتباطات سیگما مدیریت فاوا انتظار جهت تایید نهایی توسط مدیر  
34 سامانه نظر سنجی ایده الکترونیک پارسیان

روابط عمومی

امور پژوهش و توسعه منابع انسانی

در حال عقد قرارداد  
35 درگاه اینترنتی پرداخت قبوض شرکت ساسان کیش

مدیریت فاوا ( مشترکین _ طراحی ،توسعه و نگهداشت سیستم های وب )

مدیریت مالی

از درگاه اینترنتی بانک سامان استفاده گردید  
36 خرید نرم افزار COMFAR نمایندگی شرکت بامداد قرن دانش  مدیریت برنامه ریزی CD برنامه خریداری شد  
37 سامانه امور مجامع در حال مذاکره با پیمانکار قبلی امور مجامع در حال بررسی وضیعت پیمانکار قبلی زیرا طی بررسی های بعمل آمده به  
38 سیستم مدیریت محتوا CMS در حال شناسایی و بررسی پیمانکار دارای صلاحیت کل شرکت ملی گاز در حال بررسی شرکتهای دارای صلاحیت  
39 نرم افزار HSE   امور HSE در حال مذاکره با شرکتهای مختلف نرم افزاری  
40 پروژه استفاده کد USSD  

مدیریت فاوا ( مشترکین)

روابط عمومی

در حال مذاکره با شرکتها  
41 استفاده از گواهی SSL   مدیریت فاوا ( طراحی و توسعه نگهداشت سیستم های وب) در حال بررسی شرکتها  
42 سامانه پیمانکاران شرکت مشک

کل شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز

اداره تامین نیروی انسانی

درحال کانورت داده های سامانه نفت

شروع از اردیبهشت 94

سرکار خانم مجدانی
43 طراحی و پیاده سازی SID & GIS درسطح مدیریت گازرسانی و شرکتهای گاز تابعه  

مدیریت گازرسانی

کل شرکتهای گاز استانی

   
44 سامانه اتوماسیون ثبت و گردش مکاتبات اداری شرکت برید سامانه نوین کلیه واحد های ستادی در حال بهره برداری

آقای

معلی نسب

45 سامانه جامع اداری کارکنان (حضور و غیاب و رستوران) شرکت ماهر افزار نواندیش

کلیه واحدهای ستادی

امور کارکنان

در حال بهره برداری  
46 سامانه بایگانی الکترونیک اسناد (سگال سان) شرکت هوش مصنوعی رایورز کلیه واحد های ستادی آزمایشی  
47 سامانه بانک اطلاعات منابع بازرگانی شرکت نرم افزار سازان سپاهان امور تخصصی بازرگانی در حال بهره برداری  
48 سامانه جامع خدمات اداری و رفاهی شرکت دانش رایان آروین خدمات اجتماعی رفاهی در انتظار شروع  کار  
49 سامانه ارزیابی و تعدیل سوابق کارکنان شرکت ملی گاز ایران امور کارکنان در حال بهره برداری  
50 سامانه جامع نظام پیشنهاد ها شرکت قطب فناوری اطلاعات شمس امور بهره وری و تحول نظام اداری در حال انتقال اطلاعات شرکتها  
51 سامانه ارزیابی عملکرد سازمانی (تسما) شرکت یسنا پارس امور بهره وری و تحول نظام اداری در حال بهره برداری آقای نعمانی
52 سامانه درخواست خودرو حمل و نقل شرکت نرم افزاران پارسیان

کلیه واحد های ستادی

امور حمل و نقل

در حال بهره برداری  
53 سامانه جامع خرید کالای نفت (EP) شرکت مدار گسترش فناوری اطلاعات امور تخصصی بازرگانی در حال بهره برداری  
54 سامانه اتوماسیون مکاتبات (پرگار) شرکت برید سامانه نوین کلیه واحد های ستادی

در حال بررسی نرم افزار و عقد قرارداد

 

 
55 سامانه حضور و غیاب و رستوران (آمانو6) شرکت ماهر افزار نواندیش

کلیه  واحد های ستادی

امور کارکنان

در حال بررسی نرم افزار و عقد قرارداد  
56 سامانه سامانه یکپارچه مدیریت ایده توسعه علوم راهبردی ایده نگار پویا

کل شرکت ملی گاز

اداره آموزش

در حال بهره برداری

آقای

شلال بندان

57 سامانه آزمون و ارزیابی مدیران  

اداره طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی

کانون ارزیابی مدیران

در حال بهره برداری  
58 سامانه ارزیابی کیفی و توان سرمایه گذار شرکت دانش حسیب ایرانیان امور تخصصی بازرگانی

در حال توسعه قرارداد

95/06/27

 
59 سامانه کتابخانه سیمرغ شرکت نرم افزار و سخت افزار  ایران  (توسا)

اداره آموزش

کتابخانه

توسعه قرارداد آقای کافی
60 سامانه مدیریت سلامت اداری یسنا پارس امور بازرسی و کنترل فنی در حال قرارداد

آقای

شلال بندان

61 سیستم ساز   امور بازرسی و کنترل فنی در حال عقد قرار داد  
62 سامانه نظرسنجی  

روابط عمومی

امور پژوهش و توسعه منابع انسانی

در حال مذاکره با شرکتهای سازنده

آقای

علی کاظمی

63 سامانه صادرات و فروش فرآورده های گازی

شرکت ملی نفت

مدیریت فاوا

شرکت بازرگانی گاز در حال مذاکره مجدد با مدیریت فاوای شرکت ملی نفت  
64 سامانه حقوقی و املاک  ورداد شرکت فرداد توسعه شیراز امور حقوقی در حال مذاکره با شرکت سازنده  
65

سامانه فرآیند برآورد ،

تخصیص و هزینه بودجه های عمرانی

 

درخواست شرکت گازسمنان

مدیریت برنامه ریزی

در حال بررسی  
66 سامانه کنترل تولید و گزارشات (عملیات )   امور هماهنگی و نظارت بر تولید    
67 سامانه امور گازرسانی شرکت برنا مدیریت گازرسانی

فعال

در حال  پشتیبانی AGMG

سرکار

خانم رهنما

68 داشبورد  مدیریتی برنامه ریزی (BI) شرکت برنا مدیریت برنامه ریزی

فعال

در حال توسعه

سرکار

خانم رهنما

69 داشبورد  مدیریتی بازرسی فنی (BI) شرکت مهین کار بازرسی  فنی هنوز عملیاتی انجام نشده است

سرکار 

خانم رهنما

70 سامانه مدیریت دانش شرکت نداک امور پژوهش منابع انسانی غیر فعال KM

آقای

نعمانی

71 سامانه PEMSYS (گازهای گلخانه ای)   مدیریت پژوهش در حال نهایی سازی

آقای

نعمانی

72 سامانه سنجش میزان رضایتمندی

مدیریت صنعتی

شرکت دیبا  یزد

امور پژوهش منابع انسانی غیر فعال

آقای

علی کاظمی

73 نظام  پیشنهادات قطب فناوری اطلاعات شمس

امور بهره وری و تحول اداری  و شورای نظام مشارکت تمامی 

شرکت ها

فعال / نصب پایلوت و در حال تبدیل اطلاعات سامانه های قبلی به سامانه فعلی آقای کافی
74 مناقصات و بانک اطلاعاتی بازرگانی  نرم افزار سازان سپاهان امور تخصصی بازرگانی

بانک اطلاعات بازرگانی فعال

سامانه مناقصات غیر فعال

به دلیل مهاجرت به ویندوز 10 نیاز به نصب نسخه جدید است

آقای کافی
75 شورای سوابق کارکنان داخلی امور کارکنان سوابق ارزیابی  / سوابق کار / تعدیل مدرک پیشنهادی برای توسعه مطرح شده است

آقای

علی کاظمی

76 حمل ، نقل و درخواست خودرو  طیف نرم افزاران پارسیان خدمات اجتماعی رفاهی فعال / تقاضای نامه توسعه

آقای علی

مددی

77 سیستم جامع HSE   امور HSE درخواست

آقای

علی کاظمی

78 سامانه امور حقوقی   امور حقوقی در خواست

آقای

علی کاظمی

79 سامانه مدیریت پژوهش   مدیریت پژوهش فعال / باز طراحی آقای کافی

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1397/08/29 - ١٢:٥٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 399

تصاویر منتخب