صفحه اصلی > اپلیکیشنهای ضروری دورکاری 

لطفاً جهت دریافت فایل نصبی اپلیکیشنهای مربوط به دورکاری، لینکهای زیر را کلیک کنید:

 

 

1-  Eset Secure Authenticator اپليکيشن جهت اسکن QR Code و استخراج يکبار رمز پويا

2- Sophos Authenticator اپليکيشن جهت اسکن QR Code و استخراج يکبار رمز پويا

3-Scanner اپليکيشن جهت اسکن QR code

4- Horizon اپليکيشن جهت ورود به بستر شبکه داخلی شرکت ملی گاز ایران

تصاویر منتخب