صفحه اصلی > تماس با ما > رئیس واحد برنامه ریزی , کنترل طرحهای فاوا  

كاركنان محترم صنعت گاز در سراسر کشور می توانند از طریق ذیل نظرات , پیشنهادات و در خواست خود را جهت انعکاس به آقای مهدی فضلعلی سرکانی رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل طرحهای فاوا ارسال نمایند.

رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل طرحهای فاوا
 پست الكترونيكي fazlali@nigc.ir
 شماره تلفن 84877060

 

تصاویر منتخب