صفحه اصلی > تماس با ما > رئیس امور شبکه و ارتباطات 
 

كاركنان محترم صنعت گاز در سراسر کشور می توانند از طریق ذیل نظرات , پیشنهادات و در خواست خود را جهت انعکاس به آقای کلارستاقی رئیس امور شبکه و ارتباطات  ارسال نمایند .

رئیس امور شبکه و ارتباطات
 پست الكترونيكي kalarestaghi@nigc.ir
 شماره تلفن 84878333

 

تصاویر منتخب