صفحه اصلی > تماس با ما > رئیس واحد عملیات و پشتیبانی فنی  
 

كاركنان محترم صنعت گاز در سراسر کشور می توانند از طریق ذیل نظرات , پیشنهادات و در خواست خود را جهت انعکاس به آقای رضا درزن رئیس واحد عملیات و پشتیبانی فنی ارسال نمایند .

رئیس واحد عملیات و پشتبانی فنی 
 پست الكترونيكي darzan@nigc.ir
 شماره تلفن 84878340

 

تصاویر منتخب