صفحه اصلی > تماس با ما > مدیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات  
 

كاركنان محترم صنعت گاز در سراسر کشور می توانند از طریق ذیل نظرات , پیشنهادات و در خواست خود را جهت انعکاس به مدیر فاوا گازارسال نمایند .

مدیر محترم فنآوری اطلاعات و ارتباطات
 پست الكترونيكي  ict@nigc.ir
 شماره تلفن 84878311-84878312

 

تصاویر منتخب