تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
سامانه های فاوا
پروژه ها
فایلها و مطالب آموزشی
اخبار
جامعه اطلاعاتی به عنوان یکی از خطوط اصلی دفاع در برابر COVID-19 ظاهر شده است
13:6 1400/2/29

جامعه اطلاعاتی به عنوان یکی از خطوط اصلی دفاع در برابر COVID-19 ظاهر شده است

از کارهای مهمی که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران در دوران کرونا انجام داد، فراهم کردن امکان دسترسی افراد به سیستم داخلی شرکت (اینترانت) بر اساس مجوزهای لازم، در خارج از محل کار بود.

تصویر روز

رخدادهای اخیر فناوری اطلاعات