نرم‌افزار و پايگاه اطلاعات
معرفي قسمت خدمات نرم‌افزاري و بانك‌هاي اطلاعاتي 


ارائه خدمات نرم‌افزاري مرتبط با كاربران ستاد و مراكز عملياتي:

رفع هر گونه اشكال مشاهده شده سيستمي در هنگام اجراي Job ها، بررسي انواع Abend ها و پيغامهاي خطا ي در حين اجرا، تعريف و كنترل كليه سطوح دسترسي كاربران به منابع سيستم، رفع هر گونه اشكال كاربران در هنگام Send و Receive اطلاعات بين دو محيط، رفع اشكالات كاربران در رابطه با Tso، آماده سازي ديسكهاي اطلاعاتي جديد و قرار دادن در اختيار كاربران، رفع مشكلات مربوط به نوارهاي اطلاعاتي كاربران تحت Rmm ، نظارت بر موجودي نوارهاي Scratch و پيگيري در زمان كمبود نوار، رفع مشكلات كاربران در رابطه با نرم‌افزار Zip و Cics، بازيابي و Restore كردن اطلاعات و ديتاي حذف شده از روي ديسكهاي اطلاعاتي كاربران...


بخش بانك اطلاعاتي:

بانك اطلاعاتي متمركز شركت ملي گاز ايران، كه در حال حاضر بر روي سيستم‌عامل موجود نصب شده، DB2 مي باشد كه امكان پياده سازي سيستم هاي جامع اطلاعاتي شبيه به سيستم جامع پرسنلي و كالا را فراهم مي سازد .
سيستم جديد جامع خريد شركت ملي گاز ايران قرار است روي اين بانك اطلاعاتي DB2 نصب و مورد بهره برداري قرار گيرد.
پياده‌سازي و نصب و راه‌اندازي و آزمايشات اوليه نرم‌افزاري دو بانك اطلاعاتي DB2 به نام‌هاي (DB2/V7.1 روي سيستم‌عامل OS390/2.10 و سخت‌افزار 9672-x77 و DB2/V8.1 روي سيستم‌عامل ZOS/1.6 و سخت‌افزار ZSERIES 900) صورت گرفته و آماده بهره‌برداري مي‌باشند.

مسؤول سيستم‌هاي نرم‌افزاري و پايگاه داده‌ها، وظيفه پشتيباني و نگهداشت و رفع اشكال و بروز رساني و مديريت بانك اطلاعاتي را هم دربخش پشتيباني فني و هم دربخش سيستم‌هاي كاربردي، بر عهده خواهد داشت و از ابتدا هر گونه كار تستي، ايجاد بانكهاي اطلاعاتي آزمايشي و اصلي، انتقال ديتاهاي آزمايشي و اصلي، ايجاد زمينه پياده سازي سيستم جامع خريد، اجراي كليه تست ها و Job ها، و رفع هر گونه مشكل بوجود آمده چه در بخش خود ديتابيس DB2، و چه در بخشApplication را مديريت خواهد كرد .


1388/3/24 يكشنبه
....