پروژه‌ها
معرفي واحد پروژه 
  • ارائه گزارش از وضعيت پايگاه داده‌ها ونرم افزارهاي موجود جهت استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي
  • امكان سنجي و بررسي‌هاي لازم در خصوص طراحي پايگاه و انباره داده مناسب و مورد نياز شركت
  • نظارت بر اجراي پروژه‌هاي نرم‌افزاري و بانك اطلاعاتي مطابق با استانداردهاي موجود
  • تعيين شاخص جهت طراحي پايگاه داده ها وسيستم هاي نرم افزاري با توجه به نرم افزارهاي موجود

1388/3/12 سه‌شنبه
....
محمدرضا سربازوطن 

1388/3/10 يكشنبه
....