پشتيباني ريزپردازنده‌ها
مسؤول قسمت 

1388/3/9 شنبه
....
معرفي بخش پشتيباني ريزپردازنده‌ها 
فعاليت‌هاي اين بخش به طور خلاصه به شرح زير است:
  1. انتخاب پيكربندي سخت‌افزار رايانه‌هاي شخصي و تجهيزات جانبي مربوطه

  2. راه‌اندازي و پشتيباني رايانه‌هاي شخصي و تجهيزات جانبي آن شامل نصب سيستم عامل، نرم‌افزارهاي كاربردي و راه‌اندازي تجهيزات جانبي

  3. عيب‌يابي و رفع اشكالات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري رايانه‌هاي شخصي و تجهيزات جانبي

  4. بازبيني و بررسي دوره‌اي كليه‌ي تجهيزات ريزپردازنده از نظر سخت‌افزاري و نرم‌افزاري


1388/3/9 شنبه
....