عمليات و پشتيباني فني
معرفي بخش عمليات و پشتيباني فني 

اين واحد به عنوان يكي از زير مجموعه‌هاي امور فناوري اطلاعات و ارتباطات، ارائه كننده‌ي كليه‌ي خدمات و سرويس‌هاي موردنياز، به منظور فراهم‌سازي محيط عملياتي مناسب و نگهداشت و پشتيباني از تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و پايگاه داده‌اي مركز كامپيوتر شركت ملي گاز ايران بخش Main-Frame و برقراري ارتباطات دور و نزديك با مركز كامپيوتر ستاد، و رفع نيازهاي عملياتي كليه‌ي كاربران اعم از كاربران ستاد، شركت‌هاي تابعه، مراكز استان، نواحي تهران، پالايشگاه‌ها، مناطق عملياتي انتقال گاز، انبارهاي كالا، جهت اجراي كليه‌ي برنامه‌هاي سيستم‌هاي كاربردي و مكانيزه شركت از جمله سيستم‌هاي مشتركين، حقوق و دستمزد، مالي، فني و مهندسي در محيط Main-Frame و همچنين پياده‌سازي سيستم‌هاي جامع اطلاعاتي خاص شركت با استفاده از امكانات پايگاه داده‌اي موجود مي‌باشد.

 


1388/3/19 سه‌شنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما