شبكه‌هاي ريزكامپيوتري
معرفي واحد راه‌اندازي و پشتيباني شبكه‌هاي ريزكامپيوتري 

واحد راه اندازي و پشتيباني شبكه‌هاي ريزكامپيوتري يكي از مجموعه واحدهاي امور فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران مي‌باشد. اين واحد شامل دو بخش «پشتيباني زير ساخت و تجهيزات شبكه» و «پشتيباني ريزپردازنده» است.
بطور كلي وظايف اين واحد به شرح زير مي‌باشد:

  1. طراحي، نصب و راه‌اندازي و پشتيباني كليه سخت‌افزارهاي شبكه‌اي، ارتباطي و ريزپردازنده
  2. نصب و راه اندازي و پشتيباني كليه نرم‌افزارهاي پايه (سيستم عامل) و نرم‌افزارهاي عمومي
  3. راه‌اندازي و ارائه سرويس‌هاي رايانه‌اي و شبكه‌اي

1388/3/9 شنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما