سيستم‌هاي كاربردي
معرفی بخش طراحی، توسعه و نگهداشت سیستم‌های کاربردی 
واحد طراحی، توسعه و نگهداشت سیستم‌های کاربردی وظیفه دارد به منظور تهیه و تأمین و توسعه برنامه‌های کاربردی خواه از طریق طراحی و پیاده‌سازی آنها به وسیله گروه‌های متشکل از کارکنان خود و یا از مجرای برون سپاری یا خرید جهت برآوردن نیازهای اطلاعاتی کاربران و در راستای تسهیل و تسریع  گردش اطلاعات مبادرت نماید. به علاوه جهت نگهداشت سیستم‌های فوق و اجرای عملیاتی بعضی از سیستمها بر حسب نیاز اقدامات لازم را انجام میدهد. 
در وهله  نخست بررسی لزوم تأمین هر نرم افزار کاربردی جدید یا بررسی ارتقای نرم‌افزارهای موجود و نیز قابل انجام بودن نیازهای مذکور در این واحد صورت گرفته و سپس به روش‌های مقتضی نسبت به تهیه یا توسعه آنها پرداخته می‌شود. همچنین حیطه، محدوده، اندازه سیستم مورد نیاز و نحوه تهیه آنها تعیین می‌گردد.
چنانچه واحد طراحی و توسعه و نگهداشت سیستم‌های کاربردی تصمیم بگیرد که خود مجری طراحی یا به‌روزرسانی هر سیستم باشد، پس از مطالعه، شناخت و تحلیل نیازمندها به معماری و طراحی و پیاده سازی یا به روزرسانی و نهایتاً آزمایش و نصب سیستم مورد نظر می‌پردازد و در ادامه به کاربران مربوطه آموزش نحوه به کارگیری سرویس ارائه شده داده می شود. البته فرآیند به‌روزرسانی برای بسیاری از این گونه سیستم‌ها نیز غالباً اتفاق می‌افتد و در بعضی از سیستم‌ها مثل حقوق - دستمزد – مشترکین – مالی مستمراً ادامه می‌یابد. نگهداشت این گونه سیستم‌ها و بلکه اجرای عملیاتی آنها نیز بطور فراگیر و یا در محدوده ستاد بر عهده‌ی خود این واحد می‌باشد . نتیجه اجرای این گونه سیستم‌ها فایلهای اطلاعات به‌روزرسانی شده، تهیه گزارشات و صورتحساب‌ها و تهیه فایل‌های پشتیبانی داخل سیستم است که گزارشات و فایل‌ها در صورت لزوم به ذینفعان خاص سیستم‌ها ارسال می‌شود و یا در سایر سیستم‌ها به عنوان ورودی بهره‌برداری می‌گردد.
 چنانچه لزوم خرید یا واگذاری انجام امور مربوط در تهیه یا به‌روزرسانی تمام یا قسمتی از نرم افزار کاربردی به پیمانکار تشخیص داده شود این واحد به بررسی موجود بودن نرم افزار مورد نیاز در بازار می‌پردازد و چنانچه نسخه مناسبی در بازار یافت نشود شرح کار یا RFP جهت ایجاد نرم‌افزار تهیه و اقدامات بعدی جهت تأمین آن انجام می شود و در همین راستا به ارزیابی فنی شرکت‌های تولیدکننده و پیشنهادات فنی و سایر بررسی‌ها مطابق قوانین جاری و مقررات شرکت پرداخته شده و نهایتاً در صورت لزوم پیش‌نویس عقد قراردادهای لازمه تهیه می گردد. 
در حال حاضر ده‌ها سیستم در قالب 6 گروه کاربردی از سیستم‌ها  به شرح زیردر این واحد فعال می باشد که  شرح هر یک از 6 گروه اصلی سیستم‌ها و جزئیات هر کدام در صفحات مربوطه قابل مشاهده خواهد بود:

سیستم های مشترکین گاز طبیعی 

سیستمهای مالی

سیستمهای سازمانی ،اداری و بازرگانی

سیستمهای فنی ،مهندسی و GIS  

سیستمهای وبوضعیت آتی سیستمهای کاربردی :
از آنجاییکه تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و معماری سازمانی در شرکت ملی گاز ایران در قالب یک پروژه وزین شروع شده است انتظار بر این است که تدوین مأموریت ها و چشم اندازها و مجموعه سیاست گذاری ها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و معماری وضع موجود و مطلوب آن و برنامه ریزی های مربوط به بخش گذار معماری ، نهایی ترین اثرات خود را در سیستمهای کاربردی بمنصه ظهور برساند. بنابر این وضعیت آینده سیستمهای کاربردی در گرو نتایجی است که از خروجی های طرح مزبور بدست خواهد  آمد و بعد از  آن است که باید بر مسیرهای تعیین شده برنامه ریزی های دقیقی برای استوار ساختن سیستم های کاربردی بر پایه های محکم و طراحی و پیاده سازی آنها بعمل آورد

1388/3/27 چهارشنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما